I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 11.00 oraz w każdy czwartek od 14:30 do 15:30

Informator - Nie daj się Grypie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

II Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 7/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2020/2021,

Czytaj więcej: Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Krotoszyce

Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2020

Drukuj
Rozmiar czcionki:

logoOgłaszam wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce".

Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej: Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2020

Zawiadomienie

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Z przyczyn od nas niezależnych odwołujemy zebrania dotyczące tematyki odpadów komunalnych, które były przewidziane na 28, 29 i 30 stycznia 2020 roku.

O nowych terminach spotkań powiadomimy w najbliższym czasie.

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz - ruszyła kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na spotkanie

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Ulgi w podatkach na instalacje fotowoltaiczne. Panele słoneczne coraz bardziej popularne Spotkanie informacyjne w Krotoszycach 23.01.2020r godz. 17:00
Informacja o spotkaniu - do pobrania

plakat krotoszyce mini


Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną numerem 223/7 o pow. 0,00091 ha w obrębie wsi Winnica.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.01.2020 r. (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 21.01.2020 r. WYKAZ (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia